Tim hiểu về thị trường Quỹ mở (Phần 2)

Video | 0 |

Tim hiểu về thị trường Quỹ mở (Phần 2)

Tiếp tục tìm hiểu về các quy định, thủ tục, hình thức đầu tư vào Quỹ mở tại Việt Nam…qua cuộc trò chuyện với Ông Lê Văn Phán – Đại diện Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth trong phần 2 của chương trình “Sắc màu cuộc sống ” – SCTV

Theo SCTV4

Hotline
Hotline