Tìm Hiểu Về Quỹ Mở

Tìm Hiểu Về Quỹ Mở

tìm hiểu về quỹ mở

Quỹ mở là một hình thức đầu tư phổ biến và hiện đại trên thế giới, phù hợp với nhiều nhà đầu tư
và có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của mình. Hãy tìm hiểu thêm về hình thức đầu tư này!

QUỸ MỞ LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Hãy tìm hiểu qua video này.

CƠ BẢN VỀ QUỸ MỞ

Quỹ mở là một hình thức đầu tư
vào thị trường chứng khoán. Nhiều
nhà đầu tư góp tiền vào quỹ và tiền của
quỹ được đi đầu tư vào các tài sản chứng
khoán được cho phép để mang lại lợi nhuận
cho nhà đầu tư. Quỹ được quản lý bởi công
ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Thị trường
Quỹ Mở quốc tế

Quỹ mở đã ra đời hơn 90 năm. Trên toàn thế giới, có hơn 300 triệu nhà đầu tư vào quỹ mở.

So sánh Quỹ Mở với các loại hình đầu tư khác

Bạn đang cân nhắc đầu tư vào quỹ mở hoặc các hình thức đầu tư khác?

Công cụ Đánh giá rủi ro và Phân bố vào Quỹ Mở

Hãy đánh giá khẩu vị rủi ro của bạn trong việc đầu tư để xem quỹ mở nào phù hợp nhất với bạn.

Công cụ Tính mức sinh lợi Quỹ Mở VinaWealth

Nếu đầu tư vào quỹ mở của VinaWealth thì mức sinh lời kỳ vọng sẽ là bao nhiêu và giá trị đầu tư của bạn tăng được bao nhiêu? Hãy sử dụng công cụ này để xem.

Nhà đầu tư nói về Quỹ Mở?

Hotline
Hotline