Sử dụng thông minh đồng tiền hưu trí

Video | 0 |

Sử dụng thông minh đồng tiền hưu trí

Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth thuộc tập đoàn VinaCapital, chia sẻ về làn sóng ảnh hưởng của quỹ hưu trí trong việc thúc đẩy thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu. Vậy quỹ hưu trí thực chất là gì và nó có gì khác so với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí tự nguyện hiện nay khi mà tất cả đều mang lại lợi ích cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

 

Theo FBNC, chuyên mục Góc chuyên gia

Hotline
Hotline