Nhân sự

Nhân sự

Đội ngũ của VinaWealth bao gồm những chuyên gia với hơn 50 năm kinh nghiệm cộng gộp về quản lý quỹ đầu tư luôn đặt lợi ích của của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Đầu Tư

Ông Brook Taylor
Thành viên HĐQT VinaWealth & Giám đốc Tác nghiệp VinaCapital
Ông Andy Hồ
Trưởng Bộ Phận Đầu Tư VinaCapital và Chủ Tịch Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth
Ông Phạm Phú Trường
Phó Chủ tịch HĐQT VinaWealth
Bà Nguyễn Thái Thuận (Thái)
Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth
Ông Dương Vương
Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Thị Trường Vốn VinaCapital và Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth
Bà Nguyễn Hoài Thu
Giám đốc Điều hành VinaCapital và Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư VinaWealth

Đội Ngũ Quản Lý

Bà Nguyễn Xuân Dung
Người quản lý Quỹ trái phiếu VFF
Ông Trần Văn Mẫn
Người quản lý Quỹ cổ phiếu VEOF

Gia nhập đội ngũ VinaWealth

Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên tài năng cho các vị trí tuyển dụng. Vui lòng xem thông tin tuyển dụng chi tiết tại website của VinaCapital: http://www.vinacapital.com/?l1=17

Hotline
Hotline