Hẹn hò và tiền bạc

Kiến thức quản lý tài chính cá nhân | 0 |

Hẹn hò và tiền bạc

“Cân nhắc kĩ càng vấn đề tiền bạc trước khi tiến đến hôn nhân là điều cần thiết để xây dựng một tương lai lâu dài”. Đó chính là lời khuyên của các chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân đối với các cặp đôi đang hẹn hò. Hãy trả lời từng câu hỏi nhỏ trong mỗi vấn đề để có cái nhìn tổng quát trong vấn đề tài chính sau hôn nhân.

"Cân nhắc kĩ càng vấn đề tiền bạc trước khi tiến đến hôn nhân là điều cần thiết để xây dựng một tương lai lâu dài."

Hotline
Hotline