Giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cá nhân

Video | 0 |

Giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cá nhân

Ngày nay ai cũng vậy, một khi đã đầu tư thì mọi người đều muốn mình đạt được lợi nhuận cao nhất, hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, muốn là một chuyện và thực hiện được mong muốn đó hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì quá trình đầu tư luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn. Và mục tiêu đầu tư càng lớn thì yếu tố rủi ro sẽ càng cao. Vậy làm sao để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cá nhân?

Theo SCTV4

Hotline
Hotline