Cơ hội đầu tư vào Trái phiếu từ Quỹ VinaWealth

Tin tức | 0 |

Cơ hội đầu tư vào Trái phiếu từ Quỹ VinaWealth

Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth (VinaWealth) vừa đưa ra chương trình đầu tư hấp dẫn với khoản đầu tư vào trái phiếu, lợi nhuận đầu tư dự kiến khoảng 8-9%/năm.

quyvina

Quỹ VinaWealth vừa đưa ra chương trình đầu tư hấp dẫn với khoản đầu tư vào trái phiếu, lợi nhuận đầu tư dự kiến khoảng 8-9%/năm (Ảnh minh hoạ: Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Tổng giám đốc VinaWealth đang hướng dẫn nhân viên làm việc)

Sau khi nhà đầu tư (NĐT) ký hợp đồng, VinaWealth sẽ tạo tài khoản cho NĐT tại ngân hàng BIDV. Trong vòng từ 1-2 ngày, NĐT sẽ nhận được thông báo số tài khoản của mình. Hàng quý VinaWealth sẽ báo cáo giá trị tài khoản và hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành trái phiếu. Khi hợp đồng hết hạn, NĐT sẽ được nhận cả vốn và lợi nhuận đầu tư một lần vào cuối kỳ hạn đầu tư.

Hiện tại, ngoài các quỹ mở như Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh, Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh, đầu tư tiết kiệm định kỳ VinaSave, VinaWealth còn có chương trình thu hút và giữ chân nhân tài (V-TIPS). Đây là chương trình mà doanh nghiệp có thể sử dụng như một chương trình phúc lợi dành cho nhân viên, để thu hút và giữ chân nguồn lực tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, VinaWealth triển khai dịch vụ ủy thác đầu tư thông qua gói tài khoản đầu tư VIPS dành cho doanh nghiệp và những cá nhân có vốn đầu tư cao.

Theo Minh Hương, diễn đàn doanh nghiệp

Hotline
Hotline